Etusivu > Uutiset > Sisältö

Kuinka valita korkealaatuinen typpigeneraattori

Sep 02, 2020

Tuotannossa ja elämässä typen käyttötarkoituksia on paljon, kuten elintarvikepakkaukset. Typpigeneraattorit ovat erityisen tärkeitä tuotantoprosessissa, mutta osaatko valita typpigeneraattorit? Ja mihin ongelmiin meidän pitäisi kiinnittää huomiota valittaessa typpigeneraattoria?


Tapa yksi typpigeneraattorin valitsemiseksi: Valitse typpigeneraattori, joka vastaa tarpeitasi todellisen tilanteesi ja teollisuuden vaatimusten mukaan. Typpigeneraattoreita on monenlaisia. Esimerkiksi metallurgia- ja metallinjalostusteollisuuden vaatima typen puhtausaste on yli 99,9995 prosenttia, kun taas elektroniikkateollisuuden typpivaatimukset ovat yli 99,99 prosenttia. Siksi valittujen typpigeneraattoreiden tyypit ja laatu ovat myös hyvin erilaisia. Sen vuoksi toimialatekijä on otettava ensin huomioon typen generaattoria valittaessa.


Toinen typpigeneraattorin valintamenetelmä: tarkasta typpigeneraattorin valmistaja. Eri typpigeneraattorien valmistajat tuottavat erilaisia typpigeneraattoreita. Voimme arvioida kattavasti kaikki valmistajan näkökohdat valita typpigeneraattori.


Menetelmä kolme typpigeneraattoreiden valinnassa: arvioidaan typen tuottajien tuotantoindikaattorit. Jotkut typpigeneraattorit eivät ole riittävän selkeitä, kun ne ovat tuotannossa, joten meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota, ja kaikki indikaattorit ovat päteviä ja erinomaisia typen generaattoreita , Laatu ei ole liian huono, voimme valita.


Neljäs menetelmä typen generaattorin valitsemiseksi: arvioidaan typen generaattorin laatua typen generaattorin luonteen, kuten typen tuotantokapasiteetin ja typpigeneraattorin typen tuotantonopeuden, käyttöjärjestelmän sujuvsuuden, korroosion laadun ja vuotonopeuden perusteella voidaan arvioida typen generaattorin laatua.