Etusivu > Uutiset > Sisältö

Kuinka käyttää happigeneraattoria

Feb 15, 2019

1. Ripusta pääyksikkö lattialle tai telineelle ja ripusta seinälle ja asenna kaasusuodatin;

2. Ruuvaa hapen syöttötappilevy seinälle tai tuelle tarpeen mukaan ja ripusta sitten happea syöttö;

3. Kytke happisyötön happea poistoaukko happea syöttöyksikön happea syöttävään porttiin ja kytke happea syöttöyksikön 12 V: n virtalähde pääyksikön 12 V: n virtalähteeseen. Jos useita hapen syöttölaitteita on kytketty sarjaan, on tarpeen lisätä vain kolmitieyhteys ja putkilinja kiinnitetään vaijerilla; oxygen generator

4. Kytke isäntäkoneen 220 V: n virtajohto pistorasiaan, ja happisyöttö palaa punaisena;

5. Lisää puhdasta vettä osoitettuun kohtaan kostutuskuppiin. Asenna sitten se happea syöttävän happea poistoaukkoon;

6. Aseta happiputki kostutuskupin happiputkeen;

7. Paina happea toimittavan käynnistyspainiketta, vihreä merkkivalo palaa ja happigeneraattori alkaa siirtyä toimintatilaan;

8. Säädä virtaus haluttuun asentoon lääkärin ohjeiden mukaisesti;

9. Ripusta nenän kanyyli tai käytä naamaria hapen peittämisen tai nenän olkien pakkausohjeiden mukaan.