Etusivu > Uutiset > Sisältö

Asiat, jotka vaativat huomiota mittaamalla typpikoneen kastepistettä

May 06, 2018

Silmänpuhtauden vaikutus kastepistemittaukseen.

Keinotekoinen pilaantuminen on merkittävä kastepistemittauksen ongelma, ja sen vaikutus näkyy pääasiassa kahdessa näkökulmassa. Yksi on raotusvaikutus ja toinen on peilin taustan tason muuttaminen. Räjähtävä vaikutus johtuu vesiliukoisista aineista. Jos havaittu kaasua kuljetetaan tällä aineella (yleensä liukoinen suola), peili altistuu etukäteen, mikä johtaa mittaustuloksen positiiviseen poikkeamiseen. Jos epäpuhtaus on veteen liukenematonta, kuten pölyä, se lisää taustan hajaantumistasoa, jolloin valokenno kastepiste hajoaa. Lisäksi jotkut höyryt, joiden laimennusaine on kevyesti alempi kuin veden, (kuten orgaaninen aine), ovat itsestään selvät, jotka häiritsevät kastepisteen mittausta. Tästä syystä minkä tahansa kastepistelaitteen tulisi estää saastumisen peilin. Yleisesti ottaen teollisuuden prosessikaasun analysoinnin pilaantumisen vaikutus on vakava. Mutta jopa puhtaassa kaasumittauksessa peilipäästöt kertyvät ajan myötä.

Mittausolosuhteiden valinta.

Suoraan graafin suunnittelussa pidetään kondensaatiota lämmön- ja massansiirtoprosessin vaikuttavuustekijöitä, samoja periaatteita sovelletaan automaattiseen astetta ei ole korkea kastepisteen mittaritoimintaolosuhteita. Tässä artikkelissa keskustelemme pääasiassa peilien jäähdytysnopeudesta ja kaasun virtausnopeudesta.

Mitatun kaasun lämpötila on yleensä huoneenlämpötila. Tämän vuoksi järjestelmän lämmönsiirto- ja massansiirtoprosessiin tulee vaikuttaa, kun ilmavirta kulkee kastepistekammion läpi. Kun muut olosuhteet ovat kiinteät, virtausnopeuden kasvattaminen hyödyttää massavirtaa ilmavirtauksen ja peilin välillä. Erityisesti, kun matala pakkaspiste mitataan, virtausnopeutta on lisättävä sopivasti kastepisteen muodostumisen nopeuttamiseksi, mutta virtausnopeuden ei pitäisi olla liian suuri, muuten se aiheuttaa ylikuumenemisongelmia. Tämä on erityisen ilmeistä termoelektristä jäähdytysraspon laitetta pienellä jäähdytysteholla. Liian suuri nopeus voi myös johtaa kastepistekammiopaineen pienenemiseen ja virtausnopeuden muutos vaikuttaa järjestelmän lämmön tasapainoon. Siksi on tarpeen valita sopiva nopeus kastepistemittauksessa ja virtausnopeuden valinta on määritettävä jäähdytysmenetelmällä ja kastepistekammion rakenteen avulla.

2. Jäähdytysnopeuden säätöä mittaavan kastepisteen peili on tärkeä asia, kun automaattinen valokenno määräytyy mallin mukaan, kun kastepistemittarin kädensijoitus jäähdytyskapasiteetti on käytössä. Koska kylmän lähteen jäähdytyspiste, lämpötilan mittauspiste ja peilin välinen lämmönjohtavuus ovat prosessi, ja lämpötila-gradientti on tietty. Siksi terminen inertia vaikuttaa kasteen prosessiin ja nopeuteen (huurre), mikä johtaa virheisiin mittaustuloksissa. Tällainen tilanne ja vaihtelee lämpötilamittauselementin käytön avulla rakenteellisten suhteiden takia, esimerkiksi mittauspisteen platinamurtumisensorianturin lämpötilagradientti on suurempi, peilipinnan lämmönsiirtonopeus on hidas, joten kondenssilämpötila testiä ei voi synkronoida. Ja altistuvan kerroksen paksuus on hallitsematon. Tämä aiheuttaa negatiivisen virheen visuaaliseen tarkastukseen.

Toinen ongelma on se, että jäähdytysnopeus on liian nopea ja voi aiheuttaa "liian kylmiä". Tiedämme, että tietyissä olosuhteissa, kun vesihöyry saavuttaa kyllästymistilan, nestefaasi ei vieläkään näy, tai vesi ei jäätyy, kun vesi on alle nolla, jota kutsutaan ylikylläydykseksi tai "ylikylläiseksi" . Kastetta (tai hallaa) koskevia prosesseja varten ilmiö johtuu usein siitä, että kaasu ja peilit ovat hyvin puhtaita tai jopa riittämättömiä kondensaatiokertoimia.