Etusivu > Uutiset > Sisältö

Menetelmä Typen valmistuskoneen käyttöiän pidentämisestä

Jan 07, 2018

Typpikomponentti on nyt tullut välttämättömäksi laitteeksi monille yrityksille, mutta monet työntekijät osaavat toimia, mutta eivät tiedä, miten laitteita voidaan ylläpitää. Kaikille koneille huolto on erittäin tärkeä, huolto voi tehokkaasti pidentää typpeä valmistavan koneen käyttöikää. Huollon ohella myös typpikomponentin oikea käyttö on ratkaisevan tärkeää koneen laajennukselle.

Käyttövirta tulkinta: 1, sulje kaikki virtakytkimet, mukaan lukien typpikomponentti ja typpi sisääntuloventtiili ja näytteenottoventtiili, odottamalla järjestelmän täydellistä puristuspäätä ja putkea. Hapen analysaattoria näytetään paineentasausventtiilin paineen säätämiseksi 1,0 baariin ja näytteenottovirtausmittaria säädetään. Kaasun tilavuus säädetään noin 1. Huomio tulisi kiinnittää kaasunäytteenoton määrä ei saisi olla liian suuri ja typen puhtaus alkaa havaita.

2, kun paineilman paine on yli 0,7 MPa, typpikomponentin sulkuventtiili voidaan avata. Samaan aikaan meidän on kiinnitettävä huomiota adsorptiosäiliön paineen muutokseen ja onko pneumaattisen venttiilin toiminta toimiva normaalisti.

3, regeneroivan tornin paine on nolla ja kahden tornin paine on lähellä puolta alkuperäisen työtornin paineesta.

4. Sulje koko järjestelmä ja kaikki järjestelmän osat. Kun typpikomponentin adsorptiosäiliön paine nousee noin 0,6 MPa, typpijärjestelmän normaalia työtä havaitaan.