Etusivu > Uutiset > Sisältö

Mitkä ovat soveltamisalat teollisuuden typen generaattorit?

May 16, 2020

Teollisuus on maan tärkein kehityssuunta. Kotimaisen talouden kehittyessä myös teollisuus kehittyy nopeasti. Typpigeneraattorilla on keskeinen asema teollisuusalalla, joten typpigeneraattoriteollisuus on kypsymässä. Koska typen kemiallinen luonne ei ole aktiivinen, se toimii erittäin hyvin tavallisissa olosuhteissa


Suuri inerttisyys ei ole helppo kemiallisesti reagoida muiden aineiden kanssa. Siksi typpigeneraattoreita käytetään enimmäkseen suojakaasuna ja tiivistyskaasuna teollisuudessa.


Ammoniakkigeneraattorin teollinen käyttö:

1.Typpigeneraattorit kemianteollisuudelle: käytetään petrokemian, kivihiilikemian, suolakemiallisen, maakaasun kemiallisen, hienokemiallisen, uusien materiaalien ja muiden johdannaisten kemiallisten tuotteiden käsittelyteollisuudessa. Paineen kuljetus, kemiallisten reaktioiden sekoittaminen, kemiallisten kuitujen tuotannon suojaus, typen täyttösuojaus ja muut kentät.


2. Hiilikaivosteollisuuden erityinen typpigeneraattori: Sitä käytetään palontorjunta- ja palonsammutusaloilla, kaasun ja kaasun laimentamisessa kivihiilen louhintaan. Typpigeneraattorilla on kolme spesifikaatiota: kiinteä, liikkuva ja maanalainen mobiili, joka voi täysin täyttää erilaiset työolot Typen kysyntä.


3. Typpigeneraattori metallurgian teollisuudelle: käytetään lämpökäsittelyssä, kirkkaassa hehkutuksessa, suojauslämmityksessä, jauhemetallurgiassa, kuparin ja alumiinin prosessointiin, magneettimateriaalin sintraukseen, jalometallien käsittelyyn, laakerintuotantoon ja muihin aloihin. Typpigeneraattorilla on korkean puhtauden, jatkuvan tuotannon ja joidenkin prosessien ominaisuudet, jotka vaativat tietyn määrän vetyä kirkkauden lisäämiseksi.


4. Öljy- ja kaasuteollisuuden erityinen typpigeneraattori: Sitä käytetään typen suojelun, kuljetuksen, kattavuuden, korvaamisen, pelastustoiminnan hätäavun, huollon, typen ruiskutuksen ja öljyn talteenoton alalla Manner-Euroopan öljyn ja kaasun hyödyntämisessä, rannikko- ja syvänmeren öljyn ja kaasun hyödyntämisessä. Typpigeneraattorilla on korkean turvallisuuden, vahvan sopeutumiskyvyn, jatkuvan tuotannon ominaisuudet jne.


5. Typpigeneraattori kumirengasteollisuudelle: Sitä käytetään argon-suojan ja muovauksen aloilla kumin ja renkaiden tuotannon vulkanointiprosessissa. Erityisesti ruostumattoman teräksen säteittäisten renkaiden tuotannossa uusi typpivulkanisaatioprosessi on vähitellen korvannut höyryvulkanisaatioprosessin. PSA-typpigeneraattorilla on korkean typen puhtauden, jatkuvan tuotannon ja korkean typen paineen ominaisuudet.


6. Typpigeneraattori elintarviketeollisuudelle: Sitä käytetään elintarvikkeiden vihreä varastointi, elintarvikkeiden typen täyttö pakkaus, vihannesten säilyttäminen, viini sinetti (voi) täyttö ja säilyttäminen, jne.


7. Lääketeollisuuden erityinen typpigeneraattori: käytetään lääketuotannon, varastoinnin, pakkausten, pakkausten jne.


Tietenkin on olemassa monia teollisuudenaloja, jotka käyttävät typen generaattoreita, kuten volframi ja molybdeeniteollisuus, litiumakkuteollisuus, kuparin jalostusteollisuus, kodinkoneteollisuus, ympäristönsuojeluteollisuus jne. Teknologian jatkuvan kehittämisen myötä, asiakasvaatimusten jatkuvalla kasvulla, kaasuteollisuus Typpigeneraattoreiden jatkuvan kehityksen perusteella on esiintynyt muita tuotteita, kuten kaasun puhdistusta, typen generaattoreiden energiansäästöä ja typen talteenottoa. Niistä typen talteenotto on tuote, jota monet teollisuusyritykset käyttävät tällä hetkellä, mikä säästää paljon taloudellisia kustannuksia monille yrityksille ja parantaa yrityksen taloudellista hyötyä.